În cos

Termeni și condiții

                                                                                                                              TERMENI SI CONDIŢII DE CUMPĂRARE ŞI UTILIZARE
                                                                                                                                             SITE-ULUI WEB MSHOP.COM

1. INTRODUCERE

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui site web www.mshop.md/ro (în continuare „MSHOP.MD”/„Site-ul”/ „Site-ul web”) şi plasarea de comenzi de produse prin intermediul acestui Site web (denumiţi în continuare „Termenii”).

Vă rugăm să citiţi Termenii, Politica noastră privind modulele cookie şi Politica noastră de confidenţialitate (denumite în continuare în mod colectiv „Politicile de protecţie a datelor”) înainte de a utiliza Site-ul web si de a plasa comenzi prin intermediul acestuia. Prin accesarea mshop.md/ro şi utilizarea acestui Site web şi/sau plasarea unei comenzi prin intermediul acestuia, recunoaşteţi in mod expres caracterul obligatoriu al Termenilor şi al Politicilor privind protecţia datelor şi vă asumaţi angajamentul de a respecta aceşti Termeni, precum şi Politicile privind protecţia datelor.

Dacă nu acceptati in mod integral Termenii şi Politicile de protecţie a datelor, nu utilizaţi acest Site web. Aceşti Termeni pot suferi modificări. Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii şi Politicile privind protecţia datelor, întrucât aplicabili vor fi Termenii şi Politicile privind protecţia datelor în vigoare în momentul încheierii contractului relevant (astfel cum este definit mai jos) sau în momentul utilizării acestui Site.

Dacă aveţi orice întrebare referitoare la Termeni sau la Politicile de protecţie a datelor, ne puteţi contacta în orice moment utilizând formularul de contact.

Contractul (aşa cum este definit în continuare) poate fi încheiat, dacă vă exprimaţi opţiunea în acest sens, în oricare dintre limbile în care sunt disponibili Termenii pe acest Site web.

Toate termenele prevăzute în prezenta sunt interpretate că sunt exprimate în zile calendaristice. În cazul în care ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul de se prelungeşte în mod corespunzător până în prima zi lucrătoare următoare.

2. DATELE NOASTRE

Vânzarea produselor prin intermediul acestei pagini web este desfăşurată de catre societatea S.A. „Modernus”, avand urmatoarele date de identificare: Cod fiscal 1002603000631 cu sediul în mun. Cahul, str. Stefan cel Mare 64, MD-3909, Republica Moldova. Tel.:029948218 ; E-mail:  modenus@mail.ru. 

3. DATELE DUMNEAVOASTRĂ ŞI VIZITELE DUMNEAVOASTRĂ PE ACEST SITE WEB

Informaţiile sau datele cu caracter personal pe care ne le furnizaţi vor fi prelucrate în conformitate cu Politicile de protecţie a datelor. Prin utilizarea acestui Site web şi/sau plasarea unei comezi de produse prin intermediul MSHOP.MD, vă exprimaţi în mod expres şi neechivoc consimţământul privind prelucrarea acestor informaţii şi date şi declaraţi că toate informaţiile şi datele pe care ni le-aţi furnizat sunt veridice şi exacte şi ca aţi obţinut acordul prealabil scris al titularului informaţiilor si/sau datelor, în eventualitatea în care informaţiile şi datele pe care ni le furnizaţi prin intermediul Site-ului nu vă aparţin.

4. UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU WEB

Prin utilizarea acestui Site web şi/sau plasarea oricărei comenzi de produse prin intermediul acestuia, vă obligaţi:

  1.  Să folosiți acest Site web exclusiv pentru a transmite întrebări legitime sau a afectua comenzi legitime.
  2. Să nu efectuați nici o comandă falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că ați efectuat o astfel de comandă, vom avea dreptul să anulăm comanda și să informăm în mod corespunzător autoritățile competente.
  3. Să ne furnizați o adresă de e-mail, o adresă poștală și/sau alte date de contact corecte si exacte. În egală măsură, pentru a folosi aceste date de a vă contacta în eventualitatea în care acest lucru este necesar (vedeți Politica noastră de confidențialitate). Dacă nu ne furnizați  toate informațiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să finalizăm comanda dumneavoastră. Prin plasarea unei comenzi prin intermediul Site-ului web, declarați că aveți peste 18 ani și că aveți capacitatea legală de a încheia contracte ferme.

     5. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

Produsele oferite pe acest Site web sunt disponibile pentru livrare pe tot teritoriul Moldovei .

     6. CUM SE ÎNCHEIE CONTRACTUL

Informaţiile prevăzute în Termeni şi datele cuprinse în acest Site web nu constituie o ofertă de vânzare, ci o invitaţie la ofertă. Nu va exista niciun contract între dumneavoastră şi noi în legătură cu niciun produs până în momentul în care comanda dumneavoastră este acceptată în mod expres de către noi. Dacă nu vă acceptăm oferta, iar din contul dumneavoastră au fost retrase deja fonduri, acestea vă vor fi rambursate integral.

Pentru a plasa o comandă, trebuie să urmaţi procedura online de cumpărare şi să daţi clic pe „Autorizare plată”. După aceea, veţi primi un e-mail de la noi prin care se confirmă primirea comenzii dumneavoastră („Confirmarea comenzii”). Vă rugăm să reţineţi că acest lucru nu înseamnă că o comandă a fost acceptată, deoarece comanda dumneavoastră constituie o ofertă pe care ne-o faceţi cu privire la cumpărarea unuia sau a mai multor produse de la noi. Toate comenzile sunt supuse acceptării de către noi, iar noi vom confirma acceptarea trimiţându-vă un e-mail de confirmare a expedierii produsului („Confirmarea de expediere”). Un tichet electronic cu detaliile comenzii dvs. va fi ataşat la Confirmarea de expediere ("Tichetul electronic"). Contractul dintre noi privind cumpărarea unui produs („Contractul”) se încheie numai atunci când vă trimitem Confirmarea de expediere.

Contractul se va referi numai la acele produse enumerate în Confirmarea de expediere. Nu vom avea obligaţia de a livra niciun alt produs care a făcut sau ar fi putut face parte din comanda dumneavoastră, până când nu este confirmată expedierea produsului respectiv printr-o Confirmare de expediere separată.

7. DISPONIBILITATEA PRODUSELOR 

Toate comenzile de produse depind de disponibilitatea produselor respective în stocurile noastre. În acest sens, în eventualitatea în care apar dificultăţi de aprovizionare sau dacă produsele nu se mai află în stoc, ne rezervăm dreptul de a vă informa cu privire la produse înlocuitoare de calitate şi valoare egale sau superioare, pe care le puteţi comanda. Dacă nu doriţi să comandaţi aceste produse înlocuitoare şi dacă am primit deja plata aferentă produselor comandate, vă vom rambursa integral orice sume de bani pe care le-aţi plătit.

8. REFUZUL DE A PRELUCRA O COMANDĂ

Ne rezervăm dreptul de a elimina orice produs de pe acest Site web în orice moment, în mod discreţionar şi/sau de a elimina sau modifica orice material sau informaţii de pe acest Site web. Cu toate că depunem toate eforturile pentru a prelucra întotdeauna toate comenzile plasate, pot exista circumstanţe excepţionale care să ne oblige să refuzăm prelucrarea unei comenzi după trimiterea mesajului de Confirmare a comenzii şi ne rezervăm dreptul de a proceda astfel în orice moment. Nu vom avea nicio răspundere faţă de dumneavoastră sau orice parte terţă pentru eliminarea oricărui produs de pe acest Site web, pentru eliminarea sau modificarea oricărui material sau conţinut de pe acest Site web sau pentru neprelucrarea unei comenzi după ce v-am trimis mesajul de Confirmare a comenzii.

9. LIVRARE

Preţul livrării variază în dependenţă de mărimile şi preţul produsului comandat.

Servicii de livrare prin mun.Cahul cît și pe tot întregul teritoriului Republicii Moldova.

Prin Moldova livrarea se produce de către serviciul Nova Poshta în dependență de graficul și tarifele a companiei Nova Poshta.

Prin or.Cahul livrează serviciul de livrare Modern/Meter

Procurarea produsului de la 1000 de lei                                       Livrarea: Gratuit

Procurarea produsului la suma mai mică de 1000 de lei         Livrarea: 100 de lei

Timpul livrării constituie 1-3 zile lucrătoare  din momentul comenzii.

Produsele, comandate pînă la 13-00 Livrarea de la 15.00 pînă la 18.00

Produsele, comandate după 13-00 Livrarea de la 10.00 pînă la 15.00 a zilei următoare

Produsele comandate în partea a doua a zilei de sîmbătă sau duminică Se livrează luni

               La primirea comenzii, dumneavoastră trebuie să analizaţi starea sa exterioară şi să analizaţi componenţa acestuia înainte şi după semnarea documentelor. Odată cu comanda, dumneavoastră primiţi următorul set de documente: pentru persoanele fizice – bonul de marfă, pentru persoane juridice – originalul contului, factură şi cont-factură.

              In cazul în care comanda de produse nu ajunge la dumneavoastră în timpul de livrare estimat, vă adresăm rugămintea de a ne contacta utilizand urmatoarele date: numărul de telefon 029933336 şi urmatoarea adresa de e-mail: suport.clientimshop@gmail.com.

10. IMPOSIBILITATEA DE LIVRARE

Dacă nu putem să livrăm produsele, din motive neimputabile nouă, după două încercări, vom încerca să găsim un loc sigur unde să lăsăm coletul. Dacă nu putem să găsim un loc sigur, comanda dumneavoastră va fi returnată la depozitul nostru.Vă vom informa în scris despre locul unde se află depozitat coletul şi modalitatea, respectiv termenul în care îl puteţi ridica. Dacă nu vă veţi prezenta la locul de livrare la ora convenită, vă rugăm să ne contactaţi pentru a stabili o altă dată de livrare.

După 30 de zile calendaristice din momentul în care comanda dumneavoastră este pregătită de livrare, fără să fi fost însă livrată din motive neimputabile nouă, vom considera că doriţi să anulaţi Contractul, iar acesta va fi tratat ca reziliat. Ca urmare a rezilierii Contractului, vă vom rambursa toate plăţile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepţia oricărui cost adiţional rezultat din selectarea unei metode de livrare alta decât cea mai ieftină metodă obişnuită de livrare oferită de noi), fără nicio întârziere nejustificată şi, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data de la care considerăm prezentul Contract reziliat.

Vă rugăm să reţineţi că depozitarea, transportul şi reluarea livrării care derivă din rezilierea Contractului pot presupune un cost adiţional şi vom avea dreptul de a vă transfera acest cost dumneavoastră.

11. TRANSFERUL RISCULUI ŞI AL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA PRODUSELOR

Toate riscurile legate de produse (inclusiv pierdere şi deteriorare) vă vor reveni dumneavoastră din momentul livrării, atunci când dumneavoastră intraţi sau când o parte terţă desemnată de către dumneavoastră, alta decât curierul, intră în posesia fizică a produselor.

Dreptul de proprietate asupra produselor vi se va transfera dumneavoastră numai după ce primim plata integrală a tuturor sumelor datorate pentru produse, inclusiv a costurilor de livrare, sau la livrare (aşa cum este definită în Articolul 9 de mai sus), dacă aceasta are loc la o dată ulterioară. Dreptul legal de proprietate asupra produselor ne va reveni imediat nouă dacă vă rambursăm orice astfel de plată.

12. PREȚ ȘI PLATĂ 

Preţul fiecărui produs va fi cel menţionat periodic pe Site-ul nostru web, cu excepţia cazului în care există o eroare evidentă. Cu toate că avem grijă să ne asigurăm că toate preţurile indicate pe Site-ul nostru web sunt corecte, pot apărea erori. Dacă descoperim o eroare de preţ la oricare produs(e) din comanda dumneavoastră, vă vom informa cât mai curând cu putinţă şi vă vom oferi opţiunea de a reconfirma comanda la preţul corect sau de a o anula. Dacă nu vă putem contacta, din motive neimputabile nouă, comanda va considerată anulată şi, dacă aţi plătit deja produsul (produsele), vă vom rambursa întreaga sumă plătită.

Nu avem nicio obligaţie de a vinde vreun produs la un preţ inferior incorect (chiar şi în situaţia în care aţi primit din partea noastră Confirmarea de expediere), dacă eroarea de preţ este evidentă, inconfundabilă şi ar fi putut fi identificată în mod rezonabil de dumneavoastră ca fiind o eroare.

Preţurile afişate pe Site-ul nostru web sunt exprimate în LEI și includ TVA, dar nu includ costurile de livrare, care se vor adăuga la suma totală datorată, aşa cum se specifică în Ghidul nostru de cumpărături - Costuri de livrare.

Preţurile pot fi revizuite în orice moment, însă (cu excepţiile menţionate mai sus), nicio schimbare potenţială nu va afecta vreo comandă a dumneavoastră pentru care, anterior modificării preţurilor, a fost trimisă deja o Confirmare a comenzii.

După ce aţi selectat toate produsele pe care doriţi să le cumpăraţi prin adăugarea lor în coşul dumneavoastră, următorul pas este să parcurgeţi procesul de finalizare a comenzii şi să efectuaţi plata. Pentru a face acest lucru, trebuie să urmaţi paşii din procesul de cumpărare, completând sau verificând informaţiile solicitate la fiecare pas. Mai mult decât atât, pe toată durata procesului de cumpărare, înainte de a efectua plata, puteţi modifica datele comenzii dumneavoastră. Ghidul de cumpărături vă oferă o descriere detaliată a procesului de cumpărare. De asemenea, dacă sunteţi un utilizator înregistrat, va fi disponibil un istoric al tuturor comenzilor plasate de dumneavoastră, în secţiunea „Contul meu”.

Puteţi plăti utilizând VISA, Mastercard, VISA Electron, Maestro. Pentru a reduce la minimum riscul de acces neautorizat, datele cardului dumneavoastră de credit vor fi criptate. Odată ce primim comanda dumneavoastră, vom solicita o pre-autorizare a cardului dumneavoastră, pentru a ne asigura că există fonduri suficiente pentru a finaliza tranzacţia. Suma va fi retrasă din contul dumneavoastră în momentul în care comanda dumneavoastră părăseşte depozitul nostru.

Dacă faceţi clic pe „Autorizare plată”, confirmaţi că vă aparţine cardul. Dumneavoastră veţi fi unicul răspunzător de orice incidente şi prejudicii cauzate nouă sau unor terţe părţi ca urmare a faptului că veţi fi furnizat date bancare care nu vă aparţin.

Cardurile de credit sunt supuse unor verificări de validare şi autorizare de către instituţia emitentă. În cazul în care nu primim autorizarea necesară, nu ne vom asuma răspunderea pentru nicio întârziere a livrării produselor comandate sau, după caz, nelivrarea acestora şi nu vom mai putea încheia niciun Contract cu dumneavoastră.

13. TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ

În conformitate cu normele şi reglementările în vigoare, toate cumpărăturile efectuate prin intermediul Site-ului web vor fi supuse taxei pe valoarea adăugată (TVA)

14. POLITICA PRIVIND RETURNAREA PRODUSELOR

Returnarea este posibilă în următoarele cazuri:

clientul solicită anulara plăţii înainte de începerea executării comenzii.

www.mshop.md din motive tehnice sau obiective nu poate presta serviciul şi despre acest fapt a anunţat clientul.

Comanda poate fi anulată înainte de momentul executării şi livrării comenzii, respectiv odată cu livrarea mărfii (sau în cazul în care la destinaţie nu este accesibil clientul şi/sau la numărul de telefon indicat în comandă nu este accesibil în decurs de 2 ore) serviciul de vânzare a mărfii se consideră a fi prestat.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere din Contract, puteţi înştiinţa S.A. ”Modernus”, la adresa mun. Cahul, str. Stefan cel Mare 64, MD-3909, Republica Moldova. Tel.: 029948218; E-mail:  modernus@mail.ru, cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din acest Contract, utilizând o declaraţie neechivocă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă sau e-mail).

Efectele retragerii

Dacă vă retrageţi din acest Contract, vă vom rambursa toate plăţile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepţia costurilor adiţionale rezultate din selectarea unei metode de livrare alta decât livrarea standard oferită de noi), fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data la care ne-aţi comunicat decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul Contract. Vă vom rambursa sumele utilizând aceeaşi metodă de plată pe care aţi utilizat-o dumneavoastră pentru tranzacţia iniţială. În orice caz, nu veţi suporta niciun comision ca rezultat al acestei rambursări.

14.1 Returnări produse defecte 

În cazul în care consideraţi că produsul nu este conform cu Contractul în momentul livrării, trebuie să ne informati imediat şi să furnizaţi datele despre produs şi deteriorarea pe care o prezintă. Ne contactați  telefonic la numărul 029933336; E-mail:  suport.clientimshop@gmail.com ca să vă oferim instrucţiuni.

Puteţi returna produsul în orice magazin MODERN sau METER din ţara în care v-a fost livrat, împreună cu Tichetul electronic pe care îl puteţi prezenta imprimat sau îl puteţi înmâna unui curier trimis de noi.

Odată ce primim produsul returnat, îl vom analiza integral şi vă vom informa cu privire la dreptul de a vi se înlocui produsul sau de a vi se rambursa contravaloarea (dacă acesta există) printr-un e-mail, într-o perioadă rezonabilă de timp. Rambursarea sau înlocuirea va avea loc cât mai curând cu putinţă, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care v-am confirmat printr-un e-mail că aveţi dreptul la o rambursare sau înlocuire pentru produsul neconform.

În cazul în care produsele prezintă orice defect, vă vom rambursa contravaloarea integrală a acestora, precum şi costurile de livrare suportate de dumneavoastră pentru primirea produselor respective. Vă vom rambursa întotdeauna toate sumele folosind aceeaşi metodă utilizată de dumneavoastră pentru a efectua plata.

Această prevedere nu vă afectează drepturile legale prevăzute de reglementările în vigoare.

15. RĂSPUNDERE SI DECLINAREA RĂSPUNDERII 

Cu excepţia situaţiei în care se specifică în mod expres contrariul în aceşti Termeni, răspunderea noastră în legătură cu orice produs cumpărat prin intermediul Site-ului nostru web este strict limitată la preţul de cumpărare al produsului respectiv.

De asemenea, nu veţi putea solicita angajarea răspunderii noastre în cazul în care imposibilitatea de a livra produsele comandate sau de a ne îndeplini oricare dintre obligaţiile care ne revin conform acestor Termeni este consecinţa apariţiei unui Eveniment de forţă majoră, astfel cum este reglementat la Articolul 21 de mai jos.

Datorită naturii deschise a acestui Site web şi a potenţialului de producere a unor erori la stocarea şi transmiterea informaţiilor digitale, nu garantăm precizia şi siguranţa informaţiilor transmise către sau obţinute din acest Site web, dacă nu se prevede în mod expres contrariul pe acest Site web.

Toate descrierile produselor, informaţiile şi materialele publicate pe acest Site web sunt furnizate „ca atare” şi fără garanţii explicite, implicite sau de altă natură, cu excepţia celor stabilite de lege. În acest sens, dacă încheiaţi Contractul în calitate de consumator sau utilizator, ne asumăm obligaţia de a livra produse care sunt în conformitate cu Contractul şi ne asumăm răspunderea faţă de dumneavoastră pentru orice lipsă de conformitate care există la momentul livrării. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu Contractul dacă acestea: (i) sunt conforme cu descrierea furnizată de către noi şi posedă aceleaşi calităţi pe care le-am prezentat pe acest Site web; (ii) sunt adecvate scopurilor pentru care produsele de tipul respectiv sunt utilizate în mod normal şi (iii) prezintă parametrii de calitate şi performanţă care sunt normali la produsele de acelaşi tip şi la care vă puteţi aştepta în mod rezonabil.

15.1 Garanția

Pentru produsele achizitionate din magazinul online MSHOP.md  se asigura garantie  pentru perioada de 30 zile .

Pentru a beneficia de garantie, Clientul are urmatoarele obligatii:

•             produsul sa fi fost cumparat de pe site web www.mshop.md

•             sa respecte instructiunile de exploatare  si sa utilizeze produsul conform instructiunilor impuse de producator;

•             sa pastreze documentul fiscal cu care a cumparat produsul;

Locul prezentarii pentru a putea beneficia de garantie este  sediul  companiei  de la str.Mesterul Manole 9 . In afara cazului in care este specificat altfel, costul transportului este suportat de Client.

 Cauze de pierdere a garantiei:

•             defectarea produsa ca urmare a nerespectarii instructiunilor de utilizare,  prevazute pe eticheta interioara ;

Nu se ofera garantii Clientilor:

•             in cazul in care produsul achizitionat nu este potrivit cerintelor sau asteptarilor Clientilor;

•             dupa expirarea perioadei pentru care Vanzatorul ofera garantie produsului; 

Nicio prevedere din această clauză nu vă va afecta drepturile legale pe care le aveţi în calitate de consumator şi/sau utilizator sau dreptul de a vă retrage din Contract.

16. VIRUȘI, HACKING ȘI ALTE INFRACȚIUNI CIBERNETICE 

Nu este permis să faceţi abuz de acest site web introducând în mod deliberat viruşi informatici de tip hardware şi software, precum şi orice alte programe informatice neautorizare sau orice alt material care este rău intenţionat sau dăunător din punct de vedere tehnologic. Este interzis să efectuaţi orice încercare de a avea acces neautorizat la acest Site web, la serverul care găzduieşte acest Site sau la orice alt server, computer sau bază de date asociată cu Site-ul nostru web. Vă asumaţi obligaţia de a nu ataca acest site web prin intermediul unui atac de tip „refuz de serviciu” sau al unui atac de tip „refuz de serviciu” distribuit.

Prin încălcarea acestei prevederi puteţi comite o infracţiune în temeiul reglementărilor aplicabile. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităţii competente de aplicare a legii şi vom coopera cu autoritatea corespunzătoare pentru a face cunoscută identitatea hackerului. De asemenea, în eventualitatea unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a utiliza acest Site web va înceta cu efect imediat. De asemenea, noi vom efectua toate demersurile necesare pentru a restricţiona accesul dumneavoastră la Site pe durata maxima permisă de lege.

Nu ne asumăm nicio răspundere pentru nicio pierdere sau daună cauzată de un atac de tip „refuz de serviciu”, virus sau orice alt software sau material care este rău intenţionat sau dăunător din punct de vedere tehnologic pentru computerul, echipamentele, datele sau materialele dumneavoastră ca urmare a utilizării acestui Site web sau a descărcării conţinutului acestuia sau al altor site-uri web spre care vă redirecţionează acest Site web.

LINK-URI DIN SITE-UL NOSTRU WEB

Site-ul nostru web poate conţine link-uri către alte site-uri web sau materiale ale unor părţi terţe; astfel de linkuri sunt furnizate numai în scop informativ şi nu avem niciun control asupra conţinutului site-urilor web şi materialelor respective. În consecinţă, nu ne asumăm nicio răspundere pentru nicio pierdere sau daună care poate decurge din utilizarea unor astfel de link- uri.

17. COMUNICĂRI SCRISE

Legile aplicabile prevăd ca o parte din informaţiile sau comunicările pe care vi le trimitem să fie în scris. Prin utilizarea acestui Site web, vă exprimaţi acceptul să comunicaţi cu noi în principal prin mijloace electronice. Vă vom contacta prin e-mail sau vă vom furniza informaţii prin publicarea de notificări pe Site-ul nostru web. În scopuri contractuale, vă exprimaţi acordul cu utilizarea acestui mijloc electronic de comunicare şi recunoaşteţi că toate contractele, notificările, informaţiile şi alte comunicări pe care vi le trimitem prin mijloace electronice respectă orice cerinţă legală care prevede efectuarea în scris a comunicărilor. Această condiţie nu vă afectează drepturile legale.

18. NOTIFICĂRI

Recomandarea noastră este să ne transmiteţi, de preferinţă, toate notificările prin intermediul formularului nostru de contact. În temeiul prevederilor din Articolul 20 de mai sus şi cu excepţia cazului în care se menţionează contrariul, vă putem trimite notificări fie la adresa de e-mail, fie la adresa poştală pe care ne-o furnizaţi atunci când plasaţi o comandă.

Notificarea va fi considerată primită şi comunicată în mod corespunzător imediat când este publicată pe Site-ul nostru web, în 24 de ore de la trimiterea unui e-mail sau după trei zile de la data expedierii unei scrisori prin poştă. Pentru a dovedi că o notificare a fost comunicată, este suficientă o dovadă, în cazul scrisorilor, că acestea au fost adresate, ştampilate şi depuse la poştă în mod corespunzător, iar în cazul unui e-mail, că acesta a fost trimis la adresa specificată a destinatarului.

19. TRANSFERUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR 

Contractul încheiat între noi şi dumneavoastră are un caracter obligatoriu pentru noi, dumneavoastră şi succesorii şi agenţii noştri şi ai dumneavoastră. Nu puteţi transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără a obţine în prealabil acordul nostru scris. Noi putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile noastre care decurg din acesta, în orice moment de pe durata Contractului. Pentru evitarea oricărei ambiguităţi, orice astfel de transfer, cesionare, grevare sau altă înstrăinare nu va afecta drepturile dumneavoastră legale în calitate de consumator şi nu va anula, reduce sau limita în niciun alt mod orice garanţie pe care v-am acordat-o, în mod expres sau implicit.

20. EVENIMENTE DE FORȚĂ MAJORĂ

Nu vom fi traşi la răspundere sau responsabili pentru nicio nerespectare sau întârziere în îndeplinirea oricăreia dintre obligaţiile pe care ni le-am asumat printr-un Contract, dacă aceasta este cauzată de evenimente care se află în afara controlului nostru rezonabil („Eveniment de forţă majoră”).

Un Eveniment de forţă majoră va include orice act, eveniment, neexecutare, omisiune sau accident care se află în afara controlului nostru rezonabil şi va include în mod deosebit (fără limitare) următoarele:

Greve, şomaj tehnic sau alte acţiuni sindicale.

Rebeliune civilă, revoltă, invazie, atac terorist sau ameninţare teroristă, război (declarat sau nu), ameninţare sau pregătire de război.

Incendiu, explozie, furtună, inundaţie, cutremur, surpare de teren, epidemie sau orice alt dezastru natural.

Imposibilitatea de a folosi căile ferate, transportul maritim, transportul aerian, transportul auto sau alte mijloace de transport public sau privat.

Imposibilitatea de a folosi reţelele de telecomunicaţii publice sau private.

Acte, decrete, legislaţie, reglementări sau restricţii impuse de orice guvern.

Orice grevă, defectare sau accident care afectează transportul maritim, sistemul poştal sau transportul relevant de alt tip.

Executarea obligaţiilor noastre care decurg din orice Contract va fi considerată suspendată pe durata Evenimentului de forţă majoră şi vom beneficia de o prelungire a termenului pentru a ne executa obligaţiile de pe durata Evenimentului de forţă majoră. Vom utiliza mijloacele noastre rezonabile pentru a opri Evenimentul de forţă majoră sau pentru a găsi o soluţie prin care să ne putem executa obligaţiile contractuale în pofida Evenimentului de forţă majoră. În cazul în care Evenimentul de forţă majoră durează mai mult de 3 luni, Contractul încheiat de noi va înceta de drept. Ca urmare a încetării Contractului, vă vom rambursa toate plăţile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare, dacă va fi cazul (cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi), fără întârzieri exagerate şi, în orice caz, în maximum 14 zile calendaristice de la data la care considerăm acest Contract ca fiind încetat.

21. RENUNȚARE 

În cazul în care, în orice moment de pe durata Contractului, omitem să insistăm asupra executării stricte de către dumneavoastră a obligaţiilor care decurg dintr-un Contract sau din oricare dintre aceşti Termeni şi/sau dacă omitem să ne exercităm oricare dintre drepturi sau să formulăm căile de atac la care avem dreptul în temeiul acestui Contract sau al acestor Termeni, acest lucru nu va reprezenta o renunţare din partea noastră la aceste drepturi sau căi de atac sau o limitare a acestora şi nu vă va exonera de respectarea obligaţiilor în cauză. O renunţare din partea noastră privind orice neîndeplinire a unei obligaţii nu va constitui o renunţare din partea noastră la nicio altă neîndeplinire ulterioară a obligaţiilor care decurg din Contract sau Termeni. Nicio renunţare din partea noastră la oricare dintre aceşti Termeni sau la orice drept sau cale de atac care decurge din Contract nu va produce efecte, cu excepţia situaţiei în care se specifică în mod expres că este vorba despre o renunţare şi vă este comunicat în scris acest lucru, în conformitate cu prevederile paragrafului referitor la Notificări de mai sus.

22. ANULARE PARȚIALĂ

În cazul în care o autoritate competentă va considera că oricare dintre aceşti Termeni este nevalid, nelegal sau inaplicabil sau că oricare prevedere dintr-un Contract este nevalidă, nelegală sau inaplicabilă într-o anumită măsură, se va separa în măsura stabilită termenul, condiţia sau prevederea în cauză de restul termenilor, condiţiilor şi prevederilor, iar aceştia din urmă vor continua să aibă validitate în măsura maximă permisă de lege.

23. INTEGRALITATEA CONTRACTULUI 

Aceşti Termeni şi orice document la care se face trimitere în mod expres constituie acordul integral dintre dumneavoastră şi noi în ceea ce priveşte obiectul oricărui Contract şi înlocuieşte orice alt acord, orice altă înţelegere sau orice alt aranjament anterior verbal sau scris dintre dumneavoastră şi noi. Atât noi, cât şi dumneavoastră, declarăm că, prin încheierea prezentului Contract, nici dumneavoastră şi nici noi nu ne-am bazat pe nicio declaraţie, pe niciun angajament sau pe nicio promisiune făcută de cealaltă parte sau implicită în orice s-a spus sau s-a scris în timpul negocierilor dintre dumneavoastră şi noi înainte de încheierea Contractului prezent, cu excepţia situaţiilor menţionate în mod expres în aceşti Termeni. Nici dumneavoastră şi nici noi nu avem dreptul de a apela la căi de atac în cazul oricărei declaraţii neadevărate făcute verbal sau în scris de cealaltă parte, înainte de data încheierii vreunui Contract (cu excepţia situaţiei în care o asemenea declaraţie neadevărată a fost făcută în mod fraudulos), iar cealaltă parte are dreptul la o cale de atac doar în cazul încălcării contractului, aşa cum se prevede în aceşti Termeni.

24. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA ACEȘTI TERMENI

Avem dreptul de a revizui şi modifica aceşti Termeni în mod ocazional şi discreţionar.Vă veţi supune politicilor şi Termenilor în vigoare în momentul în care utilizaţi acest Site web sau comandaţi produse de la noi, cu excepţia situaţiei în care se solicită aplicarea vreunei schimbări a acestor politici, Termeni sau a Declaraţiei de confidenţialitate prin lege sau de către o autoritate guvernamentală, caz în care orice potenţială modificare se va aplica şi în cazul comenzilor plasate anterior de către dumneavoastră.

25. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA 

Utilizarea Site-ului nostru web şi Contractele pentru cumpărarea produselor încheiate prin intermediul acestui Site web vor fi guvernate de legislaţia Republicii Moldova. Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu folosirea Site-ului web sau în legătură cu aceste Contracte va fi supus jurisdicţiei neexclusive a instanţelor Republicii Moldova. Dacă încheiaţi contractul în calitate de consumator, nicio prevedere din această clauză nu vă va afecta drepturile legale prevăzute de legislaţia locală în vigoare.

26. FEEDBACK 

Aşteptăm cu interes comentariile şi feedbackul dumneavoastră. Vă rugăm să ne trimiteţi feedbackul, comentariile şi sugestiile dumneavoastră prin intermediul formularului nostru de contact.

 

Director S.A ''Modernus''                                             Gangan Liubovi